người dễ bị tổn thương nhất với coronavirus là những người già và người mắc bệnh mãn tính
Posted in Góc của Sita Kiến thức Tin Tức Coronavirus

Người dễ tổn thương nhất với Coronavirus : họ gồm ai?

Khi cùng bị nhiễm coronavirus, có những người vượt qua, nhưng cũng có những người không thể qua khỏi. Đâu là nguyên nhân của vấn đề này và…

chúng ta cần chuẩn bị gì cho thời gian cách ly do đại dịch coronavirus
Posted in Góc của Sita Kỹ năng sống Tin Tức Coronavirus

Chuẩn bị thời gian cách ly Coronavirus, chúng ta cần gì?

Thời gian cách ly do đại dịch coronavirus đưa chúng ta vào một tình huống khác, trường hợp có thể rất hiếm xảy ra như trong lối sống…