những cảm xúc tích cực và tiêu cực là gì?
Posted in Góc của Sita Tâm lý

Cảm xúc tích cực và tiêu cực là gì? Các liệt kê đầy đủ

Trong suốt một ngày, có rất nhiều cảm xúc mà chúng ta có thể trải qua. Cảm xúc là một phần của tình trạng tự nhiên của con người…

các điểm yếu phổ biến nhất của một con người là gì?
Posted in Góc của Sita Tâm lý

Điểm yếu của một con người : điều bạn có thể chưa biết

Trí óc của con người là thứ sẽ đánh dấu điểm mạnh và điểm yếu của một con người bởi vì không có sức mạnh nào mạnh hơn…